Kuran’ın İndirilme Amacı

Kuran-ı Kerim’in neden indirilmiş olduğunu, kitabın kendisi cevaplamaktadır.
Kuran’ın insanı doğru yola kılavuzlayan bir rehber olma özelliği, aşağıdaki örnek ayetlerde ifade edilmektedir.

“Bu Kur’an öyle bir kitaptır ki; Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yegâne galip ve övülmeye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.” (14:1)

“Biz, kitabı ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklaman için, yol gösterici ve iman eden bir halka rahmet olarak sana indirdik.” (16:64)

“Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Seni de şu insanlar hakkında tanık olarak getireceğiz. Sana bu Kitap’ı indirdik ki herşey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun.” (16:89)

“De ki: ‘O’nu Ruhul Kudüs, müminlerin imanının pekişmesi, müslümanlara doğru yolu göstermek ve müjde vermek için Rabbinin katından indirmiştir.’” (16:102)

“Kuran’ı sana sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah’tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.” (20:2-4)

“Bunlar, iyi davranan kimseler için rahmet ve doğru yol rehberi olan hikmetli Kitap’ın ayetleridir.” (31:3)

“Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyor ki, sana Rabbinden indirilmiş olan kitap hakkın tâ kendisidir ve insanları, herşeyin mutlak galibi ve her türlü övgünün gerçek muhatabı olan Allah’ın yoluna iletmektedir.” (34:6)

Kuran’ın bir diğer amacının, insanları düşünmeye sevketmek olduğu da, aşağıdaki örnek ayetlerde ifade edilmektedir.

“İşte bu, insanlara bir tebliğdir. Onunla uyarılsınlar ve ancak onun tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye…” (14:52)

“Biz o peygamberleri açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri / Kur’an’ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler.” (16:44)

“Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” (17:9)

Bir diğer amaç, insanlara ahirete yönelik bir uyarı olmasıdır.

“Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz/layık olamaz da. Ona vahyedilen, bir öğütten ve apaçık bir Kur’an’dan başka şey değildir. Diri olanı uyarsın ve inkarcılar üzerine söz hak olsun diye indirilmiştir.” (36:69-70)

“Mekke ve çevresindekileri uyarman için, hakkında hiçbir kuşkunun bulunmadığı toplanma günü ile uyarasın diye; işte sana, böyle Arapça bir Kur’an vahyettik. O gün insanların bir takımı cennettedir, bir takımı da çılgın alevler içinde.” (42:7)

Özetle Kuran; insanları doğru yola kılavuzlayan, öğütleriyle ve işaretleriyle düşünmeye sevk eden ve ahiret hususunda uyaran rehber bir kitaptır. İnsan için indirilmiştir. Okumak, okumamak, uymak, uymamak da insanın kendi kararıdır.

Kimi topluluklarda Kuran’ın farklı amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Bunlar arasında Kuran’da karşılığı olmayan bazı örneklere göz atalım.

 • İnsanları baskıyla ve zorla öğütlerine uydurmak
 • Anlamadan Arapça okunacak bir kaynak olarak ele almak
 • Okuyup anlamak yerine, başkasının anladığını sorgulamadan kabul etmek
 • Büyüye, ayine, şifaya, muskaya konu etmek
 • Belli ayetleri belli sayıda okuyarak doğaüstü yoldan bonus ve promosyon elde etmek
 • Dokunulmamak üzere duvara asmak
 • Ölülerin arkasından anlamadan okumak
 • Siyasi veya çıkar odaklı bir tasma haline getirmek
 • Yazanlara ek yaparak insanların hayatına zorluk ve külfet getirmek
 • Tahrifat amaçlı yorumlarla öz anlamı bulandırarak kişisel çıkarlara onay aracı yapmak
Advertisement

Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “Kuran’ın İndirilme Amacı”

 1. Ömer M. Avatar

  Bugün kur-an hakkında ki birkaç yazınızı okudum. Hepsi yerinde tespitlerdi. Fakat bende son günlerde ortaya çıkan bir hal var. Bu hal kur-an ın arapça olması ve namazlarda arapça okunması. Yani namazlarda anlamını bilmediğimiz, anlamadığımız şeyleri okuyup duruyoruz. Ben bu sebep ten namazdan soğudum. Okunanları bir imam anlıyor millete hiçbir faydası yok.

  1. Dr. Kerem Koseoglu Avatar

   Bu konuda da bir yazı yazacağım. Salat / namaz / dua hakkında geleneğin dışında yorum okumak isterseniz; Hakkı Yılmaz veya İhsan Eliaçık’ın yazı / videolarına göz atabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s