Kuran Her Ortama Gönderilmiştir

Kuran-ı Kerim’de okuduklarımızı yorumlarken, bu kitabın her ortamda geçerli olabilecek şekilde ve esneklikte olduğunu hatırlamalıyız. Kuran’da bulacağımız hükümler, hem ideal şartlarda yaşayan, hem de zor şartlarda yaşayan insanların tamamına indirilmiştir.

Okuduğumuz bir hüküm; ideal şartlarda yaşayan insanların hiç ihtiyaç duymayacağı bir içerik barındırırken, zor şartlarda yaşayan insanlar için çok önemli bir kılavuz niteliğinde olabilir.

Benzer şekilde; mesela fakir birinin gündemine pek gelmeyecek bir ayet, zengin biri için sürekli uygulama ihtiyacı hissedeceği bir nitelik taşıyor olabilir.

Kuran’daki hükümleri algılarken, kitabın kapsayıcılık ve evrensellik ilkelerini ve her topluma / ortama gönderilmiş olduğunu hatırlamakta fayda var.

Bu konuda incelenebilecek tipik bir örnek, kadınların borç şahitliğidir. Çok eşlilik de aynı kapsamda değerlendirilebilir.

5 thoughts on “Kuran Her Ortama Gönderilmiştir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s