Allah’ın Yaratması

Kuran’ın çeşitli yerlerinde; Allah’ın yaratması ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Allah’ın mutlak tek yaratıcı olması Kuran’da muhkem olmakla birlikte, ayetlerdeki bazı ifadeler ilk kez okuyanlarda soru işareti uyandırabilir. Bu yazıda, bu kabilden potansiyel soruları cevaplamaya çalışalım.

Her Şeyi Yaratan

İnsanın faydalandığı nimetleri Allah’ın yarattığı düşüncesi, kafa karışıklığına yol açabilir. Örneğin; bir meyvenin tohum / toprak / yağmur ile oluştuğunu gören bir kişi, bu süreçte Allah’ın yaratmasının hangi noktada mevcut olduğunu düşünebilir.

Allah, sesi yarattığı anda bestelenebilecek tüm şarkıları da yaratmış olur. Bu anlamda tüm şarkıları Allah yaratmıştır. Kulların yaptığı şey, zaten yaratılmış olanı keşfetmek ve forma sokmaktan ibarettir; bu yoktan yaratmakla aynı şey değildir. Şekil vermekten ibarettir.

Gemilerde de aynı mantık vardır. Allah; denizin ve ağaçların da dahil olduğu bir sistem yaratmış, kaldırma kuvveti gibi prensipleri oluşturmuştur. Bu anlamda (ses örneğinde olduğu gibi) suda yüzebilen ve insanların yolculuk edebileceği tüm ahşap araçları (gemi) yaratmıştır.

İnsan gemi inşa ettiğinde, beste yapan kişi gibi, yoktan yaratmış olmaz. Yaratılmış olana şekil / form vermiş olur.

Doğadaki oluşumlar da, madde ve enerjinin form değiştirmesinden ibarettir. Tüm bunlar, Allah’ın iradesiyle yoktan yarattığı sistem dahilindedir. Dolayısıyla, özüne baktığımızda tamamı Allah tarafından yaratılmıştır.

Evrim teorisi doğru ise; yine Allah’ın iradesi kapsamında, onun yarattığı sistemdeki uyum/değişiklik özelliğinin tecellisiyle gerçekleşmiştir.

Yaratanların En Güzeli

Kuran’ın çeşitli yerlerinde; Allah, yaratanların en güzeli olarak ifade edilmektedir. Örnek olarak, Saffat Suresi’ne bakalım:

“Bal’e yalvarıp yakarıyor, yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?” (37:125)

Burada akıllara, (haşa) Allah’tan başka yaratıcıların mı olduğu gibi bir soru gelebilir.

Yaratmak iki türlüdür. Yoktan yaratmak, Allah’a mahsustur. Allah’ın yarattığı şeylerin şeklini değiştirerek yaratmak, insanın da yapabildiği bir şeydir. Mesela ağaçtan kayık yaparak bir kayık yaratmış gibi gözükür. Halbuki, Allah’ın yarattığının formunu değiştirmekten ibarettir yaptığı.

Bu anlamda; Allah’ın yoktan yaratmasının, şekil değiştirerek sözde yaratanlardan çok daha üstün olması bu ayette ve başka pek çok ayette ifade bulmuştur.

Aracılar

Kuran’da Ben, O, Biz makalesinde detaylı bir şekilde incelediğimiz gibi; Allah, yaratmak istediği bazı olaylarda aracı kullanabilmektedir. Bu, yaratma fiilinin kaynağının Allah olduğunu değiştirmemektedir.

Örneğin; uzaylıların genetik müdahelesi teorisi doğru ise; yine Allah’ın iradesi kapsamında, dünya dışı varlıklar aracı edilerek gerçekleşmiştir.

Gün Kavramı

Kuran’da Allah’ın yerleri ve gökleri yaratmasından bahsedilirken, gün kavramı kullanılmaktadır.

“Yemin olsun, biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.” (50:38)

Zamandan ve mekandan bağımsız olan yaratıcının, “Ol!” demesiyle her şey olabilirken bu yaratma işini neden birkaç günde gerçekleştirdiği gibi bir soru akla gelebilir.

Kuran’ın pek çok yerinde, Türkçe’ye “gün” diye çevrilen “yevm” kelimesi; aşama veya merhale anlamında kullanılmıştır. Buradaki ayetler “6 aşamada yaratılmıştır” şeklinde algılanırsa, anlam yerine oturacaktır.

Allah “Ol” dediğinde olur. Eğer 6 aşamada var olmasını irade buyurduysa, buna uygun bir “Ol” der ve o şekilde olur. Neden 1 aşamada değil de 6 aşamada oluştuğu sorusunun en doğru cevabı şüphesiz Allah’tadır.

“Gün” kelimesi, Kuran’ın farklı yerlerinde de benzer anlamda (aşama anlamında) kullanılmıştır.

Advertisement

Posted

in

by

Tags:

Comments

6 responses to “Allah’ın Yaratması”

  1. […] sorunun detaylı cevabını, Allah’ın Yaratması adlı makalemizde […]

  2. […] yanı sıra; yaratmanın iki türlü olduğunu da unutmamak lazım. Allah’ın Yaratması adlı makaleden alıntı […]

  3. […] yapıyor olabileceğini ortaya koymaktadır. Benzeri diğer ayetleri araştırabilirsiniz. Allah’ın Yaratması makalesi de konuyla […]

  4. […] makaleyle ilişkili olarak; Allah’ın Yaratması makalesini de tavsiye […]

  5. […] Allah’ın Yaratması […]

  6. […] Allah’ın Yaratması […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s