Adak Günah Mıdır?

MAİDE SURESİ’NDE HARAM OLAN ŞEYLERDEN BAHSEDİLEN KISIMDA “DİKİLİ ADAK TAŞLARI ÜZERİNDE BOĞAZLANMIŞ HAYVANLAR” DENMEKTEDİR. YANİ ADAK GÜNAH MIDIR? ADAK OLARAK KURBAN KESMEK GÜNAH MIDIR?

Önce ayetin kendisini görelim:

“Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kurban edilenler, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp ölmüş, süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş olanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz hariç- ve dikili taşlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıştır. Bunlar fasıklıktır. Bugün kafirler, sizin dininizden ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’dan razı oldum. Kim, açlık dolayısıyla zorda kalırsa, günaha düşmeye meyilli olmadan (bu hayvanlardan yiyebilir.) Allah, bağışlayandır, merhametlidir.” (5:3)

Söz konusu ayette, esas olarak putperestlerin diktikleri taşlar / suni tanrılar için kestikleri hayvanlardan bahsedildiği anlaşılabilir. Suni tanrılara tapmak şirk ve büyük bir günah olduğu gibi, bunu destekleyecek şekilde suni tanrıya hayvan kurban etmek de günah olarak değerlendirilmiştir.

Ancak; ayette kastedilen şey bu olmasa da, soruda geçtiği için cevap verelim: Adak olarak kurban kesmek, kanaatimize göre çirkin ve mekruh bir davranıştır.

“Benim şu işim hallolursa, ben de hayvan kesip etini dağıtacağım” diye (haşa) Allah’a rüşvet verir gibi bir tavır takınmak, şüphesiz ki Kuran ruhuna aykırıdır.

Doğru olan davranış; fazlası olan kişilerin bu fazladan eksiği olanlara sürekli ve koşulsuz olarak vermesi – yani infak etmesidir. Bunun koşulu olmaz. Gerçek takva, karşılığında bir şey beklemeden vermektedir.

Adak adamanın bir diğer olumsuz yönü, “istemek”tir. Bizim bilgimiz ve kapasitemiz ne kadar ki, neyin bizim için iyi olduğunu anladık ve bir de istedik?

Arapça Kelime Kökleri makalemizde açıkladığımız gibi; İslam – Selamet – Teslimiyet – Müslüman kelimeleri aynı kökten gelir. İstemekten ne kadar uzaklaşır ve kabul / teslimiyete ne kadar yaklaşırsak, bizim için o kadar iyi olur. Elinde olana şükretmenin ve başına gelene sabretmenin ne kadar doğru olduğunu anlatan sayısız ayet vardır.

Bizim yapabileceğimiz şey, “Niyaz etmek” ve bunun yanı sıra teslim olmaktır. Yani; gönlümüzden geçen isteği Allah’a bildirir, akabinde kendi sınırlarımızın ve acizliğimizin farkında olduğumuzu hatırlayarak, bu zayıf / naçiz isteğe rağmen Allah neyi uygun görürse ona teslim olduğumuzu ifade ederiz.

Teslimiyet, bir tercih değil, bir farkındalıktır.

Adak adamak, tüm bu anlatılanlara aykırı bir yaklaşımdır.

Advertisement

Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “Adak Günah Mıdır?”

  1. […] sorunun cevabı, Adak Günah Mıdır? makalemizde […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s