İslam ve Reenkarnasyon

NEML SURESİ’NDE “ ALLAH YARATMAYA BAŞLAYIP SONRA TEKRAR TEKRAR YARATAN” (64.AYET) DERKEN REEAKARNASYONDAN MU BAHSEDİLİYOR? YANİ ÖLÜNCE BU DÜNYADA TEKRAR BAŞKA SURETTE DOĞUYORUZ HİPOTEZİNİ Mİ DOĞRULUYOR? YANİ TEKRAR BAŞKA SURETTE KIYAMET GÜNÜNE KADAR CAN MI BULACAĞIZ?

Öncelikle şunu belirtelim: Kanaatimize göre; Kuran’da “Ruhlar beden beden gezer” şeklinde reenkarnasyonu açık olarak destekleyen bir ayet yoktur. “Dünyada sahip olduğunuz fiziksel beden, kıyamete kadarki tek bedeninizdir” şeklinde açık olarak karşı çıkan bir ayet de yoktur. Ancak; insan denen varlığın bedene ruh üflenerek ortaya çıktığı düşünülürse, bu ruhun bedenden bağımsız olduğu ve üflenmeden önce / fizik bedenin vefatından sonra başka deneyimleri olabileceği ihtimali ortaya çıkar.

Sorudaki ayetin birkaç mealine göz atalım.

“Peki kimdir, yaratılışı ilk defa başlatan, sonra onu aralıksız devam ettirip yenileyen? Ve kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Allah’la beraber, başka bir gerçek ilah öyle mi? De ki: “İleri sürdüğünüz iddiaya gerçekten inanıyorsanız, getirin o zaman delilinizi.”” (27:64)

“Yoksa ilk yaratan, yaratmaya aralıksız devam eden, ölümden sonra yeniden dirilten, size gökten ve yerden rızık ve servet veren mi daha hayırlı? Allah ile birlikte bir başka ilâh olabilir mi? “Eğer iddianızda doğru iseniz, siz de kesin delilinizi getirin.” de.” (27:64)

“Onlar mı hayırlı yoksa, önce yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten, hem yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilâh mı var? De ki: Eğer doğru söylüyorsanız, siz kesin delilinizi getirin haydi!” (27:64)

“Yoksa ilk yaratmayı yapıp sonra onu ilk haline döndüren ve size göklerden ve yerden rızıklar veren Allah dan başka bir ilah mı var? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, başka bir ilah olduğuna dair delillerinizi getirin.” (27:64)

“Yine düşünün; o âciz varlıklar mı kulluk edilmeye daha lâyıktır, yoksaevreni ve hayatı yoktan var ederek ilk yaratmayı gerçekleştiren ve sonra da an be an onu devam ettiren ve gökten indirdiği ve yerden çıkardığı sayısız nîmetlerle sizi besleyen Allah mı?
Allah ile birlikte başka bir tanrı, öyle mi? Ey Müslüman! Onlara de ki: “Eğer bu iddianızda gerçekten samîmî iseniz, o zaman bunun akla, sağduyuya ve ilâhî kitaplara uygun olduğunu ispatlayan delilinizi koyun ortaya!”” (27:64)

“Yoksa yaratmaya başlayıp sonra tekrar tekrar yaratan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı hayırlı? Allah’ın yanında bir ilah mı var? De ki: “Getirin susturucu kanıtınızı, eğer doğru sözlüler iseniz.”” (27:64)

Görüldüğü üzere; bu ayetteki ifade ekseriyetle reenkarnasyonu değil, Allah’ın her şeyi yoktan yarattığını, sonra ilk yaratılış içerisinde (ölen ağaçların yerine yenilerinin çıkması, yeni canlı türlerinin ortaya çıkması, vb şekillerde) yeni yeni yaradılışlar nasip etmesi şeklinde yorumlanmıştır.

Bu ayetten bağımsız olarak; reenkarnasyona karşı çıkan yorumcular, Kuran’daki ölüm / dirilme / ahiret ayetlerinin her bir ruhun tek bir bedenlenme yaşayacağına işaret ettiğini ifade eder. Reenkarnasyonu destekleyen yorumcular ise, “Dünya hayatı” ifadelerinin fiziksel bedenlenmeyi ifade ettiğini, kıyamete kadar her ruhun deneyimleyeceği pek çok bedenlenmeyi top yekün anlattığını söyler.

Bu konuda bazı örnek ayetler ve yorumlar görelim.

“Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında der ki, Rabbim! beni geri gönder. Ta ki, boşa geçirdiğim dünya hayatında iyi ameller işleyeyim. Hayır! O, söylediği boş bir laftan ibarettir. Onların arkalarında ise, yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır” (23:99-100)

  • Reenkarnasyonu destekleyenler; bu ayetteki “Yeniden diriltilecekleri güne kadar” ifadesini “Yeniden bedenlenme” olarak ele alır ve insanların hatalarla dolu hayatına tekrar dönemeyeceği, ama yeniden diriltilecekleri (bedenlenecekleri) bir gün geleceğini söyler.
  • Reenkarnasyonu desteklemeyenler, bu ayetteki “Yeniden diriltilecekleri güne kadar” ifadesini ahiret günü olarak ele alır ve herkesin tek bir kez ölüp, ahirete kadar bekletileceğini söyler.

“Orada var güçleriyle feryat ederler:-Rabbimiz, bizi çıkar da daha önce yaptıklarımızdan başka iyi şeyler yapalım.-Biz size öğüt alacağınız kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı gelmedi mi? Şimdi azabı tadın. Zalimler için hiç bir yardımcı yoktur.

  • Reenkarnasyonu destekleyenler, bu ayetteki “Ömür vermedik mi?” ifadesini toplam (birkaç bedende) yaşanan ömür süresi olarak değerlendirir. Ömrü kısa olup, doğru yolu henüz bulma fırsatı olmadan ölenler olabileceği için, herkese yeterli ömür verilmiş olabilmesi için birden fazla bedenlenmenin gerektiğini söyler.
  • Reenkarnasyonu desteklemeyenler, bu ayetteki “Ömür vermedik mi?” ifadesini tek bir ömür olarak değerlendirir. Allah’ın; her ruhu çok iyi tanıdığı için her birine yeterli bir ömür verdiğini söyler – yani doğru yolu bulamadan bedeni terk eden bir ruh, belki de çok uzun da yaşasa zaten doğru yolu bulmayacağını belli etmiştir. Enam Suresi’nde, yoldan çıkan bazı kişilerin tekrar geri de gönderilse yine de doğruyu bulamadıklarına dair ifade bulunmaktadır.

“Allah’a nasıl nankörlük ediyorsunuz/Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O’na döndürüleceksiniz.” (2:28)

  • Reenkarnasyonu destekleyenler, bu ayetteki Allah’ın tekrar tekrar öldürüp diriltmesi ifadesini tekrar tekrar bedenlenme olarak anlamaktadır.
  • Reenkarnasyonu desteklemeyenler, bu ayeti Allah’ın insanı yoktan yarattığı (diriltti), sonra öldüreceği ve “ahirette” tekrar diriltileceği şeklinde yorumlamaktadır.

Tekrar belirtelim; Kuran bu bakış açılarının her ikisiyle de okunabilmektedir. Kuran’ın tüm gerçekleri açıklama gibi bir iddiası yoktur. O yüzden, reenkarnasyon kavramı Kuran’da net yazmadığı için yoktur diyemeyiz. Bu konuda detaylı araştırma ve kişisel sentez yapmak, okuyucuya kalıyor.

Bunun yanı sıra; Fazlasını Yapmak makalemizden yola çıkarak şunu belirtebiliriz: “Nasılsa tekrar tekrar bedenleneceğim, bu hayatta biraz keyfime bakayım” şeklinde boş verecek bakış açısıyla değil, “Ya tekrar bedenlenmezsem?” bakış açısıyla elden gelenin en iyisini yapacak şekilde davranmak; şüphesiz samimi, iyi ve kişiyi nispeten garantiye alacak bir bakış açısıdır.

Reenkarnasyon olsa da olmasa da, reenkarnasyon yokmuş gibi yaşamakta fayda var.

Advertisement

Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “İslam ve Reenkarnasyon”

  1. […] sorunun cevabı, İslam ve Reenkarnasyon makalemizde […]

  2. […] kastedilen şey; reenkarnasyon veya değil; fark etmez… ruh “üflenmiş” bir şey ise bedenden önce var demekti. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s