Yecüc ve Mecüc

ENBİYA SURESİ’NDE “ YE’CUC VE ME’CUC AÇILDIĞINDA ORAYA HER TEPEDEN AKIN EDERLER” DERKEN YE’CUC VE ME’CUC NEDİR? AKIN EDENLER KİMLERDİR?

Bu ayetler, kıyamet bağlamındaki ayetlerdendir. Bu, kıyamette gerçekleşecek olaylardan biridir yani. Kuran, bize göre gelecekte gerçekleşecek bazı olayları geçmiş veya şimdiki zaman kipinde kullanır. Bu, olayların kesinliğini ve Allah’ın bunu net bir şekilde bildiğini kuvvetli bir şekilde ifade eder.

Bağlama bakacak olursak:

“İnanmış olarak güzel işler yapan kimsenin emeği boşa gitmez; Biz onun işlediklerini yazıyoruz. Bizim helâk ettiğimiz bir toplumun, bir daha geri dönmesi asla mümkün değildir. Ta ki; Ye’cûc ve Me’cûc’ün önü açılıp, onlar her tepeden akın edene dek… İşte o gerçek vaat yaklaştığı zaman kafirlerin gözleri dehşetten bakakalır:- Eyvah bize, bundan önce biz gaflet içindeydik. Biz gerçekten zalim kimselerdik.” (21:94-97)

Kıyamet, Kuran’da mesel ve benzetmelerle anlatılmıştır. Yecüc ve Mecüc; bu bağlamda bozgunculuk yaptığı için Zülkarneyn tarafından hapsedilmiş (Kehf Suresi) ve kıyamet günü serbest kalacak (Enbiya Suresi) iki güç olarak ifade edilir.

Yorum 1: Canlılar

Bazı yorumcular bu güçlerin belli insan toplulukları olduğunu söyler. Uzakdoğu ülkelerinde yaşayan insanlar olduğu görüşü ağırlıktadır. Bunun yanı sıra; iklim krizi nedeniyle Hindistan gibi ülkelerden büyük göçlerin yaşanacağı yönündeki güncel öngörüler, Kuran’daki açıklamaya uzak değildir.

Bazıları, dünyada (yer altında) var olan ama bizim bilmediğimiz bir topluluk olduğunu söyler. Cinler, uzaylılar veya virüsler gibi teoriler de bulunmaktadır. Yecüc ve Mecüc konusunda farklı kaynaklarda okuyabileceğiniz “tasvirler” ise çoğunlukla Kuran kaynaklı değildir.

Bizim görüşümüz; buradaki kritik noktanın bozgunculuk olduğu yönündedir. Hırs / kıskançlık / nefret / öfke / ego benzeri duyguların esiri olmuş ve bu duygularla hareket eden insanlar dahi, bir anlamda Ye’cüc ve Me’cüce dönüşerek bozgunculuk yaparlar – bunu günümüzde ve çevremizde de görebiliriz.

Yani buradaki anlam, “Yecüc ve Mecüc gibi olmuş, Yecüc ve Mecüc’leşmiş” şeklinde düşünülebilir. Zira ileride gerçekten tepelerden inen iki kavim de ortaya çıksa, buradaki anahtar nokta yine bozgunculuk / fesat yapmaları olacaktır.

Bu mesalden çıkarılacak kıyamet alameti; her tepeden (yani dünyanın her yerinden) bozgunculuk, yağma, fesat, vb akması olacaktır. Hangi formda olursa olsun.

Yorum 2: Radyasyon

Arapça’da; Yecüc ve Mecüc kelimelerinin köklerine ve yakın anlamlarına bakarsak;

  • Acic: Ateş alevi, tutuşmak, yanmak
  • Acca: Hızlı giden
  • Macuc: “Maca” ve “Yamuuc” sözcükleriyle ilişkili olarak; dalga ve yayılmak anlamına gelir

Bu etimolojik yakınsamaları dikkate alan bazı yorumcular; “Yecüc ve Mecüc” ile kastedilen şeyin radyasyon olabileceğini ifade etmiştir. Zira radyasyon / mikrodalga, aynen deniz dalgası gibi yayılır ve belli bir gücün üzerine çıktığında yakıcı özelliğe sahiptir. Mikrodalga fırınlar bunun basit bir örneği olabilir.

Bu radyasyonun potansiyel bir kaynağı; Güneş olabilir. Şu anda gökyüzü bizi Güneş’in zararlı radyasyonlarından korumaktadır. Ancak; doğaya verdiğimiz zarardan ötürü gökyüzü bu özelliğini kaybettiği durumda, tüm zararlı ışınlar Dünya’ya ulaşıp yaşamı helak edecektir.

Güneş ile ilgili açıklamada; Zülkarneyn’nin Yecüc ve Mecüc’e karşı kurduğu sağlam duvarı bir metafor olarak değerlendirip, aslında gökyüzünün koruyucu özelliği olarak ele almak gerekir. Ayete bakarsak:

“Sonunda iki dağ arasında, hemen hemen hiçbir söz anlamayan bir kavme rastladı. Ey Zülkarneyn, dediler, Ye’cüc ve Me’cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi? Rabbimin bana verdikleri, sizinkinden daha hayırlıdır. Bana gücünüzle yardım edin, Bana demir kütleleri getirin de sizinle onlar arasına sağlam bir duvar yapayım, dedi. Bunlar iki dağın arasını doldurunca: -Körükleyin, dedi. Sonunda onu ateş haline getirdi. -Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim, dedi. Artık, seddi aşmaya güçleri yetmedi ve delip geçmediler. -Bu, Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onun yerle bir eder. Bu, Rabbimin gerçek bir vaadidir, dedi. O kıyamet günü, biz Ye’cüc’ü ve Me’cüc’ü birbiri içinde dalgalanır vaziyette bırakmışızdır / dalga dalga ülkeleri istila ederler / halk, şaşkınlıktan dalgalar gibi birbirine çarpar, sarsılır, karışırlar, sûr’a da üflenmiştir ve onları hep bir araya toplamışızdır.” (18:93-99)

Ayette de “dalga dalga” ifadesinin bilhassa kullanılmış olması dikkat çekicidir. Ancak; burada dalga dalga olan şey Yecüc / Mecüc mü yoksa halkın kendisi mi, bu konuda yine farklı görüşler bulunmaktadır.

İki dağın arasını dolduracak kadar demir, bakır bulunup bunların eritilmesi, birbiri üzerine dökülmesi geçmiş çağların teknolojisinde mümkün müydü? “Mümkün değil” dersek, bu ifadenin bir metafor olduğu ve halkın Yecüc / Mecüc’den adeta metalden devasa bir duvar varmış gibi çok sağlam bir şekilde korunduğunun ifade edildiği düşünülebilir.

Radyasyonun bir diğer potansiyel kaynağı; Dünya’da bulunan mikrodalga akımları olabilir. Radyo kanalları, cep telefonu sinyalleri, elektronik cihazlardan yayılan akımlar, vb yine hatırı sayılır radyasyon kaynaklarıdır. Bilhassa 5G teknolojisiyle artacak radyasyonun zararları epey tartışılmaktadır.

Gökyüzünün koruyucu özelliği bizi Güneş’in radyasyonlarından koruyabilirken, gökyüzünün altında icat edilen yeni radyasyon kaynaklarına karşı bir korumamızın olmaması, bizi “Yecüc ve Mecüc”e karşı korumasız hale getirecek olabilir.

Zira ayette, Yecüc ve Mecüc’ün her tepeden akın edeceği yazmaktadır. Dünya’nın hemen hemen her yerinde cep telefonu, radyo, televizyon, vb sinyali veya radyasyon yayan elektronik cihaz olduğunu düşünürsek, bu durum bu yorumla örtüştürülebilir.

Belki de; kaynağı ister güneş, ister 5G, ister başka bir şey olsun; genel anlamda insanların geçmişte radyasyona karşı güvende iken zaman ilerledikçe Dünya’nın her yerinde radyasyona maruz kalacakları ifade edilmiştir?

Sonuç

Bunun anlamı konusunda farklı yorumlar olmakla birlikte; genel görüş bunun Zamanla Anlaşılacak Ayetler kapsamında olduğu yönündedir.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “Yecüc ve Mecüc”

  1. […] sorunun cevabı, Yecüc ve Mecüc makalemizde […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s