Kuran Her Şeyi Açıklamaz

Kuran; insanlığa rehber olarak gönderilmiş bir kitap olmakla birlikte, “her şeyi” açıklamadığını yine kendisi haber vermektedir.

Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem ve denizler de mürekkep olsa, arkasından bunlara yedi deniz daha eklense, yine de Allah’ın sözleri tükenmezdi. Nitekim Allah, güçlüdür, hakimdir.

(31:27)

Allah; yoktan var eden, bizim aklımızın alacağı / alamayacağı tüm alemleri ve gerçekleri yaratandır. Bizim onu tam olarak anlamamız, idrak etmemiz mümkün değildir. Benzer kabilden; O’nun tüm hikmetinin tek bir kitaba sığması, tüm gerçekliklerin tek bir kitapta ifade bulması da mümkün değildir. Yukarıdaki ayette bu noktaya dikkat çekilmiştir.

İnanç sahibi biri, Kuran’da ifade bulmuş konuları ve noktaları; tefekkür ve ilim gözüyle değerlendirmek koşuluyla gerçek ve doğru olarak kabul edebilir.

Ancak; bir konuyu Kuran’da hiç yer almadığı için yanlışlamak veya görmezden gelmek, yukarıdaki ayet ışığında, Kuran’ın kendisine aykırıdır.

Başka Peygamberler

Bunu destekleyici bir tefekkür olarak, aşağıdaki ayetleri değerlendirebiliriz.

O; sana, önceden indirdiği Tevrat ve İncil’i tasdik eden kitabı hak olarak indirmiştir.

(3:3)

Her ümmet için bir resul vardır. Onlara Resulleri geldiğinde aralarında adaletle hükmedilir ve onlara zulmedilmez.

(10:47)

Kuran’dan farklı ümmetlere farklı kitaplar ve elçiler gönderilmiştir, ancak Kuran tüm peygamberleri listelememiştir. Bu kitap ve elçiler aynı kaynaktan (Allah) geldiği için, anlattıklarının özü Kuran ile çelişmeyecektir. Ancak; mesellerde ve formda (müteşabih) farklar olabilir.

Bu farklı hususlar, hitap ettikleri ortam için doğru olacaktır. Kuran’da kaleme alınmamış olması, kendi kapsamında doğru olduğunu değiştirmez.

Bu noktayı şu şekilde düşünebiliriz.

Matematik prensipleri, dünyanın her yerinde aynıdır. Bu prensipleri farklı okullarda farklı sembollerle ve dillerle öğreten kişiler olsa da, hepsi özünde aynı prensipleri ifade etmektedir.

Uygarlık gelişirken; birbiriyle hiçbir iletişimi olmayan kara parçalarında yaşayan insanlar, farklı şekillerde aynı prensipleri keşfetmiştir.

Benzer şekilde; Allah lütfettiği ve kapasite verdiği için bazı ilahi gerçekleri ifade etmiş kişiler olmuştur.

Advertisement

Posted

in

by

Tags:

Comments

4 responses to “Kuran Her Şeyi Açıklamaz”

  1. […] belirtelim; Kuran bu bakış açılarının her ikisiyle de okunabilmektedir. Kuran’ın tüm gerçekleri açıklama gibi bir iddiası yoktur. O yüzden, reenkarnasyon kavramı Kuran’da net yazmadığı için yoktur diyemeyiz. Bu konuda […]

  2. […] Kuran, kainattaki tüm gerçekleri açıklama iddiasında olan bir kitap değildir. Dolayısıyla diğer gezegenlerdeki canlılardan muhakkak bahsetmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. İndiği toplumun bilimsel seviyesini düşünecek olursak, bundan bahsetmemesi anlaşılır bir durumdur. […]

  3. […] Kuran’ın tüm tarihi ve tüm gerçekleri açıklama gibi bir iddiası yoktur. […]

  4. Kuran’da tüm peygamberlerin olmaması – Dr. Kerem Koseoglu Avatar

    […] kavme peygamber gelmesi konusunda; öncelikle Kuran Her Şeyi Açıklamaz makalesine bir göz atabilirsiniz. Kuran; özü itibariyle her toplum ve kesime hitap edebilecek […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s