Covid evden çalışma anketinin sonuçları

Şu anda evden çalışabilen, çoğu bilişim sektöründen 237 kişinin katılımıyla gerçekleşen anketin sonuçlarını aşağıda paylaşıyorum.

 • Yönetici özeti: Sadece sonucu merak edenlere
 • Genel bakış: Biraz daha detay isteyenlere
 • Detaylı istatistikler: Tüm analizi görmek isteyenlere
 • Ham veriler: Kendi analizini yapmak isteyenlere

Yönetici özeti

Şu anda çoğunluk evinden çalışmaktan memnun, işler aksamadan yürüyor ve genel performans & iş tatmini artmış durumda.

Bundan sonraki süreçte, çoğunluk ağırlıklı olarak evden çalışmak istiyor. Bu olmazsa, katılımcıların yarısı işini değiştirmeyi düşünebileceğini söylüyor. Yeni iş bakarken, çoğunluğun kararında evden çalışabilme oranı etkili.

Bunun ışığında; evden çalışma esnekliğini sürdüren / arttıran firmaların, mevcut nitelikli elemanlarını elinde tutabileceği ve yeni nitelikli elemanları cezbedebileceği öngörülebilir. 

Aksi davranan firmalar; nitelikli elemanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Ancak; çocuk sayısı arttıkça, evdeki performans & konsantrasyon daha az artıyor. O yüzden; tercih edenlere ofise daha sık gelebilme imkanının verilmesinde fayda var.


Genel bakış

Mevcut durum: Katılımcıların çoğu;

 • Şu anda ağırlıklı evden çalışıyor
 • Ev ortamını ve teknolojiyi uzaktan çalışmaya uygun buluyor
 • İşlerin çoğunu evden halledebiliyor
 • Ofiste Covid kapma endişesi taşıyor

Değişim: Katılımcıların çoğunda;

 • Bireysel ve takım performansı artmış
 • Yönetici takibi artmış
 • İş konsantrasyonu artmış
 • Gün sonu yorgunluk hissi azalmış
 • İş arkadaşı ilişkileri aynı veya azalırken, aile / yakın çevre ilişkileri artmış
 • İş tatmini aynı kalmış veya artmış
 • Kendine ayırabildiği vakit artmış
 • Sağlığı aynı kalmış veya artmış

Gelecek: Katılımcıların çoğu;

 • Ağırlıklı evden çalışmak istiyor
 • İstedikleri model olmazsa işini değiştirebilir
 • Yeni işini seçerken, evden çalışma oranına önem veriyor

Demografik: Bu sonuçlara etkide bulunan demografik faktörler:

 • Kıdem arttıkça;
  • Evden daha az çalışılabilmiş
  • Yorgunluk oranı daha az düşmüş
 • Çocuk sayısı arttıkça;
  • Performans daha az artmış (yine de artmış)
  • Konsantrasyon daha az artmış (yine de artmış)
  • Yorgunluk oranı daha az düşmüş (yine de düşmüş)
  • Evden çalışma oranının önemi azalmış (yine de önemli)
  • İş değiştirme cesareti düşüyor
  • Yeni işinde evden çalışabilmenin önemi düşüyor

Detaylı istatistikler

Çalışma şekli

Katılımcıların %91’i yarı zamanlı veya daha fazla olarak evden çalışıyor. %62’si ise sürekli evden çalışıyor. 

En az yarı zamanlı evden çalışma oranı; yöneticilerde %82, çalışanlarda %94, serbest çalışanlarda %100.

Nasıl gidiyor?

Katılımcıların %94’ü evdeki ortamın çalışmaya uygunluğunu ortalama veya üstü olarak değerlendirirken, %69’u yüksek uygunluk bildirdi. 

Katılımcıların %91’i, şirketin sağladığı teknolojik imkanların yeterliliğini ortalama veya üstü olarak değerlendirirken; %69’u yüksek yeterlilik bildirdi.

Katılımcıların %94’ü, uzaktan çalışma sebebiyle halledemedikleri iş oranının az veya hiç olduğunu belirtirken; %60’ı uzaktan istisnasız her işi halledebildiğini bildirdi.

Katılımcıların %70’i, ofiste Covid kapma endişesini ortalama veya üstü seviyede olarak ifade eti. %52’sinde kaygı oranı yüksek.

Neler değişti?

Katılımcılarının %90’ı, evden çalışma sonucunda bireysel performanslarının aynı kaldığını veya arttığını ifade etti. %66’sı ise performans artışı bildirdi. Takım performans artış oranları ise hemen hemen aynı rakamlara tekabül ediyor. 

Ancak; çocuk sayısı arttıkça, bireysel performans artışı yavaşlıyor gibi gözüküyor (ama her halükarda artmış). Aynı kalan veya artanlara bakarsak;

 • Çocuksuzların %93’ü 
 • Tek çocukluların %87’si
 • İki çocukluların %77’si

Katılımcıların %84’ü, yöneticilerinin takibinin aynı kaldığını veya arttığını söyledi. %41’i ise artış gözlemlemiş.

Katılımcıların %79’u, iş konsantrasyonlarının aynı kaldığını veya arttığını söyledi. %53’ünün ise konsantrasyonu artmış. 

Çocuk sayısı, konsantrasyonda bir etken gibi gözüküyor. Konsantrasyonu aynı kalan veya artanlara bakarsak;

 • Çocuksuzların %82’si
 • Tek çocukluların %75’i
 • İki çocukluların %70’i

Katılımcıların %69’unun gün sonu yorgunluğu aynı kalmış veya azalmış. %57’sinin ise yorgunluğu azalmış. 

Ancak; bu oran pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Yorgunluğun aynı kaldığını veya azaldığını belirtenlere bakarsak;

 • Serbest çalışanların %92’si
 • Çalışanların %73’ü
 • Yöneticilerin %60’ı

Bir diğer faktör de Extroversion gibi gözüküyor. Yine aynı kalan veya azalanlara bakarsak;

 • Introvert’lerin %78’i
 • Extrovert’lerin %61’i 

Katılımcıların %81’inin iş tatmini aynı kalmış veya artmış. %45’i ise artış beyan etmiş.

Katılımcılarının %83’ü iş arkadaşlarıyla ilişkilerinin aynı kaldığını veya azaldığını ifade ederken, %49’u azaldığını söylemiş. Buna karşılık; %86’sı aile / yakın çevre ilişkilerinin aynı kaldığını veya arttığını ifade ederken, %62’si arttığını belirtmiş. Yani; iş ilişkilerinin azalmasına karşılık, aile / yakın ilişkiler artış göstermiş.

Katılımcıların %66’sı; uyku, yeme, egzersiz gibi sağlık faktörlerinin aynı kaldığını veya iyileştiğini söylerken, %48’i iyileştiğini belirtmiş.

Katılımcıların %73’ü, kendine ayırabildikleri vaktin aynı kaldığını veya arttığını söylerken, %56’sı arttığını beyan etmiş.

Bundan sonrası

Katılımcıların %89’u, bundan sonraki süreçte en fazla yarı yarıya ofise gitmek istiyor. %67’si ise, daha çok evde olmak istiyor. 

Pozisyona göre kırarsak; en fazla yarı yarıya ofise gitmek isteyenler:

 • Serbest çalışanların tamamı
 • Çalışanların %91’i
 • Yöneticilerin %85’i

Aynı gruba çocuk açısından bakarsak;

 • Çocuksuzların %94’ü
 • Tek çocukluların %87’si
 • İki çocukluların %66’sı

Katılımcıların %59’u, istedikleri çalışma şekli verilmezse işini değiştirebileceğini söylerken; %25’i bu durumda yüksek ihtimalle işini değiştirecek. 

Çocuk sayısı arttıkça, iş değiştirme cesareti de azalıyor gibi gözüküyor. İşini değiştirebileceğini söyleyenlere bakarsak;

 • Çocuksuzların %64’ü
 • Tek çocukluların %53’ü
 • İki çocukluların %40’ı 

Katılımcıların %85’i, yeni bir iş bakarken uzaktan çalışabilmenin orta veya üstü önemde olduğunu, %54’ü ise çok önemli olduğunu ifade etmiş. 

Bu oran da çocuk sayısına göre değişiyor; çok önemli olduğunu söyleyenlere bakarsak;

 • Çocuksuzların %61’i
 • Tek çocukluların %46’sı
 • İki çocukluların %29’u

Katılımcı profili

Ankete toplam 249 kişi katıldı, 237 geçerli sonuç var. 

Katılımcıların %36’ı Introvert, %19’u ortada, %45’i ise Extrovert gözüküyor.

Katılımcıların %25’i 0-5 sene, %32’si 6-10 sene, %21’i 11-15 sene, %22’si ise 16 veya üstü sene tecrübeye sahip.

%63 erkek, %37 kadın katılımcı var. %42’si bekar, %58’i evli, %37’si çocuklu.

Sektör anlamında; %67’si yazılımcı, %10’u mühendis, %8’i ise insan kaynaklarında. Azınlıkta kalan diğer sektörler; eğitim, finans, hukuk, lojistik, mimarlık, müzik, satış ve tıp.

Son olarak; katılımcıların %56’sı çalışan, %34’ü yönetici, %5’i serbest çalışan, kalanı ise bilinmiyor.


Ham veriler

Ek analizler yapmak isterseniz, verilerin ham halini şu linkten indirebilirsiniz.

Advertisement

Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

One response to “Covid evden çalışma anketinin sonuçları”

 1. […] Research shows that many consultants would pick companies allowing them to work from home over companies which pay more but force them to come to the office. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s