Kuran’da tüm peygamberlerin olmaması

Her kavime uyarıcı geldiğini söylüyor; neden gelen uyarıcıların isimleri hep Arap? Neden Kuran’da geçen isimler hep Arap kökenli? Neden Rus, Çin, Türk isimleri yok? ALLAH’ın tüm indirdiği kitaplar gönderdiği uyarıcılar bilinmiyor, neden sadece Arap kökenli kitaplar ve uyarıcıları biliyoruz?

Her kavme peygamber gelmesi konusunda; öncelikle Kuran Her Şeyi Açıklamaz makalesine bir göz atabilirsiniz. Kuran; özü itibariyle her toplum ve kesime hitap edebilecek bir içeriğe sahip olsa da, indirildiği ve ilk hitap ettiği kesim, belli bir çağda / bölgede yaşamış bir kavimdir. Dolayısıyla, içeriği de o kavmin anlayacağı / bilebileceği şekildedir.

Arabistan’a gönderilmiş bir kitap; oradaki insanların varlığından haberdar bile olmadığı bir kıtada yaşamış (mesela) kızılderili, aborjin, eskimo, vb peygamberlerden bahsetmeyecektir elbette. O bölgedeki insanların haberdar olduğu, tanıdığı, duyduğu peygamberlerden bahsederek, onlarla ilgili öğretiler ve olayları kendine konu edecektir.

Tek Din makalesinde ifade edildiği gibi; Allah’ın tek bir dini vardır ve farklı toplumlara farklı formlarda / şekillerde indirilmiştir. Özleri aynıdır. Her peygamber, aynı özü farklı formlarda getirmiştir. Sizin sadece belli bir coğrafyadaki öğretileri tanımanız, belki de diğer coğrafyaları araştırmamış olmanızdandır?

One thought on “Kuran’da tüm peygamberlerin olmaması

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s